Tel.:(11)4799-0530Página Inicial

Lista dos FalecidosJANEIRO

Dia 1
Atsushi Hayashi, Keiko Omura, Mitsutaka Yamada, Takusuke Kuwahara, Toshinori Hashimoto

Dia 2
Setsuko Okuda, Shimo Kumada, Hideo Uekita, Seitai Horikawa, Toshikazu Matsushita

Dia 3
Hatsui Tanzi, Kinuyo Yamazaki, Masako Takada, Tamie Hissamori

Dia 4
Fuji Waragai, Tadayoshi Ikematsu, Tokie Ogata, Hugo Tatibana

Dia 5
Yasuyuki Ueno, Tetsugoro Kato

Dia 6
Kazuhisa Yamamto, Olga Noriko Ohye, Tsuya Ide, Mieko Inada, Shoshiti Doi, Suetaro Utiyama

Dia 7
Nair Tieko Yamauchi

Dia 8
Miyo Nishimura, Hiroshi Inada, Mitsue Shimada, Tikahisa Kawamata

Dia 9
Hideo Yanaguishita, Pedro Takaaki Nomura, Yutaka Nakamura, Yutako Takijiri, Tamotsu Egashira, Elizabete Oi

Dia 10
Shigeo Tanaka, Hanako Nakagome, Hangoro Murakami, Mitsuko Kurimoto

Dia 11
Sati Kuno, Tsuneko Shiga, Takashi Motoyama, Eiji Yashiro

Dia 12
Camila Sami Matsuo Almeida, Haruyoshi Kawakami, Okishi Sakata, Paulina Nagao, Shika Taruno, Motoyuki Seki, Genpati Kuwajima, Yume Nishijima

Dia 13
kazuo NISHIURA, Takeo Ishihara, Takuma Higashijima, Yao li Ong, Yoshio Kikuti, Sanji Sato

Dia 14
Angerito Ujiie, Luciano Yoshioka, Shoji Yamada, Tsutako Sakita, Mitsu Kawai, Mitsue Kano, Miyuki Kawa

Dia 15
Chieko YoshiokaDia 16
Hissao Ujiie, Mitsuru KANAYAMA, Toshiko Utsunomiya, Yoshino Miura, Atumi maeda

Dia 17
Ikunosuke Komatsu, Kimihide Kato, Mario Aoki, Tomiko Nakajima, Hiroshi Horita, Teruko Matsushita

Dia 18
Cristina Yanagisawa, Takayo Watanabe

Dia 19
Paulo Anzai, Shigeko Ishigaki, Toshinori Kadowaki, Yatiyo Yonemura, Yuki Fujita

Dia 20
Kimi KANAYAMA, Masako Moriya, Mieko Tanzi, Shiro Kurati, Ume Hayashi, Takatsura Ogawa, Cristina Luriko Shinjo Kesayon, Hakusseki Sato, Masaru Murakami, Satoshi Nakamura

Dia 21
kazuo Uemura, Tadao Koyanagui, Kenya Hoshikawa

Dia 22
Nobuaki Ono, Tatsuo Maeda, Toshiko Danbara, Toshiko Danbara

Dia 23
kazuo Kawashima, Kesako Nonaka Hayashida, Akio Kimoto

Dia 24
Kusuo Hanaoka, Matsujiro Tajima, Mieko Inada, Akiyoshi Ameomo, Matsujiro Tajima, Toyo Hosoya, Toyoko Morino

Dia 25
Hirofumi Fukuda, Mitio Kanae, Tomo Takijiri, Sueo Araki, Yoshiko Tagomori, Carlos Hideyuki Uekita, Sueo Nagai, Sunao Ito, Hiroshi Imada, Shizuko matsushita, Sukeichi Yoshida

Dia 26
Muriro Massaki Minamoto Shibata, Takamori Yamada, Hideto Taniguchi, Yoshihiro Higashi

Dia 27
Fujie Yamamoto, Tone Shiguihara, Toshio Aozaki

Dia 28
Hiroyuki Ueno, Sekiko Ezawa, Hamaji Shibuya, Toshio Tanaka, Yoshi Edagi

Dia 29
Kiyoshi Chiba, Tizuko Hamada

Dia 30
Masako Shiga, Shigeo Keiti, Shoichi Fukugawa, Awamiti Okubo, Fuminori Matsutani, Ishi Hosoya, Takenori Matsutani

Dia 31
Haru Dan, Mitsuko Wakamatsu, Toshiyuki Ikeda
FEVEREIRO

Dia 1
Azuma Tsubamoto, Chisae makita, Kesami Ishigaki, Nelson Morikawa, Haru Kuwajima, Haruyo Ozato, Hatsukuma Yanagi, Satiko Tokita, Tamae Hanashima, Yosagoro Maeda

Dia 2
Toshinobu ONISHI, Tadashi Yoshida, Yuki Terada

Dia 3
Shigueru Miyashita, SHUZO MATSUURA, Sueli Baba, Yachiyo Takahashi, Mitiko Takahashi Horita, Norihiro Suzumoto, Shuzo Matsuura

Dia 4
Chieko Tanioka, Massateru Sakamoto, Yoshie Ono, Yoshihissa Hoshikawa

Dia 5
Asako Yokota, Chiyoko Sogabe, Elio Yanai, Yoshinori Oshima, Yoshifumi Imamira, Asako Hirota, Haruko Katsura, Tsuta Yamawaki

Dia 6
Massao Otaki, Torakichi Shimizu

Dia 7
Chieko Gunji, Hideko Kimura, Hiroshi Hatakeyama, John Miyairi, Massao Segawa, Rosa Murakami, Fumie Matsuo, Hiroshi Higashi, Hiroshi Okubo

Dia 8
Reiko Owatari, Tamie Tanaka, Telesa Yoshimura, Maria Ejima Kinoshita, Engetsu Shimizu, Shotaro Matsui

Dia 9
Issao Ujiie, Shiguefumi Kumabe

Dia 10
Aeko Kanno, Celia Miyata, Kenji Kuno, Kikue Koyama, Kitsusuke Sato

Dia 11
Celso Kimoto, Massako Nakagawa, Mutuko Miyahara, Takeji Shimotsu, Shiguesaka Nagasaki, Hamako Murakata, Hideo Tokita

Dia 12
Asao Ishikawa, Tijie Tomita

Dia 13
Fukue Kimura, Seiko Miyaoka, Suzui Umetsubo, Tatsu Yamaki, Masanori Yoshida, Toyoko Matsumoto

Dia 14
Kikue Eguti, Ume Shiba, Yoshimune Matsuo, Fusa Shimizu, Hiro Goto

Dia 15
Jorge Murayama, Takao Matsuyama, Kishi Fujino, Kishino Fujino, Masako Kimura, Tokushige Edagi, Yoshikazu Dohi

Dia 16
Fuyoko Maeda, Nobue Tomita, Umeko Sasaki, Akino Matsumoto, Rikichi Hirota

Dia 17
Sakae Ayabe, Yamazaki Yamazaki

Dia 18
Mariko Yokoyama, Nobuko Kuroda, Toshiko Suzuki, Hatsujiro Okimoto, Sukezo Tanami

Dia 19
Roberto Mitsuda, Satiko Nakagawa,Kinzo Fujino, Kinzo Fujino

Dia 20
Kikue KASHIWAKURA, Matsuo Kimoto, Shigueru Hayama, Tadashi Nakata, Nato Kimoto, Yoshinosuke Saimoto, Zengo Murakami

Dia 21
Fujie Fukuda, Kiku Kadowaki, Paulo Ikemori, Jinpati Tomita, Tamiko Ueda

Dia 22
Shizuka Utiyama, Shituka Utiyama

Dia 23
Asako Inoue, Mitsuo Watanabe, Naritoshi Yusako, Tono Sakaguti

Dia 24
Daniel Hayasaka, Kinue Kurisaki, Isaburo Araki, Takashi Ito, Yoneko Yamada

Dia 25
Cecilia Yoshiko da Silva, Tomoaki Ikematsu, Hideo Yoshida, Kiyoka Otomo, Tsunekiti matsushita

Dia 26
Hisako Uono, Kameyoshi Sakata, Kiyoshi Kuno, Mariko Yoshida, Mitsuo Sugawara, Yassuo Kano, Yoshimi Horii, Hideo Yamashiro, Kensaku Matsumura, Naruyoshi Asai, Yoshimi Horii

Dia 27
Tsuguio Orita, Koji Nitta, Yuki Shigematsu

Dia 28
Keiji Omura, Massaharu Ono, Tsukiko Miyatake, Tsutomu Nishimura, Eiko Watanabe Tanaka, Sadayoshi Hirano, Kunimassa Tadokoro, Masao Utsunomiyia
MARÇO

Dia 1
Humberto Ikeda, Keiji Nakamura, Shigueru Yoshinaga, Setsuko Nishina, Mitsuyoshi Motomiti

Dia 2
Mario Ooi, Massae Mantoku, Sataro Ohtomo, Tomeji Yamada, Yoshinori Sumiya, Satio Hosoya, Kizo Onishi, Haiko Takayama, Fusako Morikawa Horii, Hidenobu Murakami, Kunishi Takahashi, Tokuharu Kawata, Toshihide Shoji, Shigueru Oi

Dia 3
Kiiti Shimakura, Keizo Otati, Tatsuko Haramoto, Yasuo Hayakawa, Yato Murayama

Dia 4
Luiz Nagao, Harue Araki, Miyoko Tomita

Dia 5
Akio Takumi, Kiyo Sunada, Rudes Maeda, Gisaburo Tajima, Hide Hatasa, Kinsuke Shoji

Dia 6
Kiyoju Yamazaki, Massao Warikoda, Massayoshi Cosio, Natsu Harada, Shiniti Mitsunaga, Kaneo Warikoda, Asayo Shintani, Buntaro Hoshino, Tesshin Yano

Dia 7
Isumi Shoji, Junichiro Tobizawa, Tomoo Saito, Yoshikatsu Sono, Valter Satio Tanaka, Otokiti Matsutani, Tomo Ueda

Dia 8
Hiromi Ossugui, Tadashi Ozato, SÔNIA HITOMI WARIKODA, Shingoro Suetsugu, Tora kato

Dia 9
Hiromu Shimotsu, Emiko Matsushita, Fumio Sakaguti, Haru Daizen, Kaiti Tatibana, Sawa Hayashi

Dia 10
Kazuyuki Igarashi, Kikue Kussano, Mitsunori Yamada, Takashigue Kobayashi, Tani Kimura

Dia 11
Mitsuo Tieko Maeda, Shizuko Matayoshi, Tomiyo Hissamori

Dia 12
Toshiharu Narita, Hiroshi Ezawa, Jushiro Obara, Taisaku Sano

Dia 13
Hitsuko Miyajima, Massaru Ookuma

Dia 14
Luis Gunji, Mitsue Shiguetomi, Tomie Tsukada, Yoshiko Murakami, Tsutomu Ueda, Tatsuji Nishimoto, Iwao Tanaka

Dia 15
Issamu Kasamatsu, Kimiko Kitamura, Matsuzo Suzuki, Masano Kado, Hissashi Makino, Hatsu Nozawa, Kin Sano, Takeyoshi Yamazaki, Toki Yoshida

Dia 16
Kimie Otaki, MITIKO Kajitani, Antonio Shigueo Shinohara, Akino Matsumoto, Jisaburo Ikari, Jorge Akioka, Kinu matsutani, Midori Hamada, Yoshima Shiba

Dia 17
Sanami Ide, Tieko Akiyama, Yassue Ishikawa, Hiroko Otomo, Tamekichi Manabe, Toshio Suzuki

Dia 18
Humito Yoshikado, Isoo Tomita, Jorge Hissatomi, Miyako Tomita, Shitoshi Wada, Yui Yamamoto, Muneyoshi Fujita, Nobuyuki Murakami, Raita Honda

Dia 19
Eiko Matsufuji, Maria Kurati, Takashi Harada, Tatsugoro Waragai, Kikue Kinoshita

Dia 20
Kimiko Tagawa, Momoe Hiratsuka, Teruko Inoue, Minoru Ishikawa, Hissako Yonekawa, Tsuru Okimoto, Ushitaro Miura, Fusao Kuwahara

Dia 21
Rita Mizoe Nagao, Tatsuji Nakai, Hisamatsu Shiraishi, Keiji Nakagome, Natsuji Sunada, Takashi Hioki, Tise Suetsugu, Tokimasa Takumi

Dia 22
Harue Kikuti, Mitsuko Matsushita, Yatie Takehara, Yukie Yoshimura, Roberto Yoshiharu Nishie, Kazuko Kato

Dia 23
Katsuhiko Kurizaki, Kenji Yokoyama, Saeko Nieno, Teruaki Fuji

Dia 24
Katsuko Shimada, Tie Azuma, Takeshi Okuda, Karina Saori Ito de Araujo, Hiroko Kimura, Isao Miyatake

Dia 25
Katsumi Kato, Massami Sumiya, Umeko Iwata, Yoshihiko Kato, Yukio Takeshima, Mamoru Murakami, Nobuyoshi Hirano, Tsuyano Ito

Dia 26
Reiko Sato, Yugo Sunada, Mitsuko Kimura, Sueli Naomi Yamamoto Takahashi, Masami Yoshida, Setsuko Uemura

Dia 27
Elsa Nagao, Mitsutomo Sato, Shiguemitsu HIOKI, Kuwazaemon Makino, Takayuki Obe, Teru Motohiro

Dia 28
Tadashi Sano, Jinsaki Nishijima, Yaeko Ueda

Dia 29
Hatsu Hioki, Issamu Takada, Massayoshi Kuroda, Teruo Nakamura, Toshiaki Matsuzaki, Tomiko Nakamura. Itijiro Shigeoka, Kinu Suda

Dia 30
Akira Haramoto, Fujiko Kamiya, Massao Matsushita, Tamae Makino, Ayako Taniguti Ushinohama, Goiti Akioka, Kama Matayoshi, Misako Edagi, Yukie Kimura
ABRIL

Dia 1
Hajime Gunnji, Seiji Igarashi

Dia 2
Atsushi Aizawa, Tamiko Shiraishi, Eiti Hara, Iwao Sakaguti, Kazue Shoji, Kinuko Kishi, Yukie Horii

Dia 3
Yoshie Nakamura, Tadashi Amagai, Tadashi Honma, Toshio Matsuura

Dia 4
Issao Kussano, Kensaku Nakashima, Reiko Naganawa Sato, Yukio Akashi, Juzaemon Utida, Seniti Oishi, Shitiro Nakamura

Dia 5
Kazunari Goshima, Tomiko Nakazato, Yassuo Igarashi

Dia 6
Kiyoko Amahissa, Shigueo Yoshida, Kiniti Kato

Dia 7
Hiroaki Emori, Hiroki Sakamiti, Ritsuko Migaki, Tsuneyo Sato, Tadayuki Otaki, Mineo Kawakami, Amelia Sato, Kino Yusako

Dia 8
Kiyomi Komatsu, Reiko Toya, Toshikazu Yoshida, Toshiko Kezuka, Tiyoji Hirano, Lidia Kasumi Mizoguchi

Dia 9
Fue Sakamoto, Himiko Kato, Jose Imada, Tokiko Kamoshita, Himiko Kato

Dia 10
Katsumi Gunji, Kikue Amemiya, Toki Yamashita, Rino Shoji, Mieko Ito

Dia 11
Hiroshi Shinjo, Katsumi Hirota, Mitsuko Hirano, Satiko Nakano, Hiroshi Shinjo, Washinton Komatsu, Jutaro Mori, Kogo Kanekawa, Kurayoshi Kawano, Natsue Shigematsu

Dia 12
Fujihiro Kanno, Sueyoshi Kano, Sussumu Nakano, Shichiro Takeyoshi, Hiroshi Nogi, Shigeru Kato

Dia 13
Sadako Nagai, Toshiko Senda, Shizue Horita

Dia 14
Tsussa Suzuki, Yuji Mizuguchi

Dia 15
Deiko Yoshida, Gozo Nakamura, Inoichiro Umeda, Kazuhiro Furuya, Sadae Kobayashi, Shigueko Miyatake, Takaitu Emori, Tiyo Mizutani, Kyoiti Hirota, Maita Sasaki, Makitaro Sasaki, Miyuki Hiragino, You Kimura

Dia 16
Eiko Kogishi, Humiko Kimura, Yoshiko Maekawa

Dia 17
Asako Okamoto, Julio Takaoka, Shizuko Inoue, Yaeko Ikematsu, Sadakiti Shimosato, Tane Odono, Teruko Inoue

Dia 18
Fujiko Akagawa, Toshio Yoshimura, Yoshiko Takahashi

Dia 19
Armando Sueaki Takahashi, Hatsu Harada, Kunio Ogata

Dia 20
Torao Kitamura, Tsuya Hirai

Dia 21
Iara Morikawa, Keiko Ueda Wakamatsu, Carlos Takagi, Shizuko Shigusa Takeda

Dia 22
Massaru Kurizaki, Sadami Kayano, Toshio Ikai, Itiji Tomita

Dia 23
Keinosuke Shimizu, Kiyomi Asakawa, Nobuyuki Inoue, Shizuka Tajiri, Yoko Komatsubara

Dia 24
Kesahito Furukawa, Masayoshi Noritika, Tsunemi Fukushima, Hisashi Tanaka

Dia 25
Kazuko Matsuda, Kiyotaka Nakagawa, Nami Inoue, Tanjiro Abe, Seiji Eguchi

Dia 26
Ayako Kosai, Haruo Higuti, Massaaki Murakami, Miyoko Ishikawa, Haruji Tsubamoto, Yoshitaro Ito, Saburo Ikemori, Takeshi Uchiya

Dia 27
Kenji Tomita, Tokusaburo Kossokabe, Shin Odutsumi, Kunihiro Matsuyama, lucila Toshiko Waragaya

Dia 28
Tadashi Sano, Jinsaki Nishijima, Yaeko Ueda

Dia 29
Hatsu Hioki, Issamu Takada, Massayoshi Kuroda, Teruo Nakamura, Toshiaki Matsuzaki, Tomiko Nakamura, Itijiro Shigeoka, Kinu Suda

Dia 30
Akira Haramoto, Fujiko Kamiya, Massao Matsushita, Tamae Makino, Ayako Taniguti Ushinohama, Goiti Akioka, Kama Matayoshi, Misako Edagi, Yukie Kimura
MAIO

Dia 1
Hatsu Sassai, Mitsuko Tanaka, Namikiti Utiyama, Mamoru Miyoshi

Dia 2
Natsumi Tsuzukibashi, Nayo Harada, Noriyuki Yano, Shizue Tamaki Umetsubo, Sukemitsu Matsumoto, Tomiko Hirayama Nakamura, Takao Hirano

Dia 3
Isavel Gunji, Makoto Ikari, Tsukasa Tomonaga, Hideo Matsuyama, Kazuko Ueda, Tokuzo Kimura

Dia 4
Shinji Tabuti, Yu Tagawa, Shoitiro Yoshioka, Haruo Hioki, Ko Takahashi, Shinitiro Odutsumi, Tsurumatsu Hayama, Nobuo Shiba

Dia 5
Aiko Iwagaki Braga, Motomiti Ozaki, Takao Kawamura

Dia 6
Hiroko Matsui, Tokio Shirane, Paulina Asakiti, Akira Hayama

Dia 7
Muneatsu Ouchi, Michiyo Tomita

Dia 8
Carlos Sakuma, Humiko Yamafuku, Teruko Warikoda, Yoshino Watanabe, Keisuke Okuda, Sakae Utikawa, Yoshiko Kawano

Dia 9
Aparecida Gunji, Hanae Konda, Mitiko Ikeda, Satoe Tanaka, Shiguemi Seto, Yorozu Assakawa

Dia 10
Kazuyuki Haguio, Kiku Yamamoto, Hisssayo Higuchi, Asao Morito, Fukuko Kawashima Namekata

Dia 11
Haru Mikaki, Mitsuo Toyofuku, Sumako Matsushima, Tizuko Oono, Toshiaki Inoue, Nijiro Terasaki, Yuko Tajima, Rita Sassaki Ywasaki, Takashi Fukamizu

Dia 12
, Komume Morito

Dia 13
Nao Yassuda, Mikihiko Koyama, Kakuhito Shin

Dia 14
Shuiti Maehara, Tami Yoshida, Yoshinori Hirano, Haruko Yasuda

Dia 15
Massaru Kajitani, Tsuguio Inomata, Yoshiko Komeço, Mitsuko Horita, Sumie Nomura, Tiyo Sasaki, Yone Honda, Yonematsu Kato

Dia 16
Alcides Hirano, Fumio Horii, Shizuko Uno, Massao Akiyama, Fumio Horii, Itiji Goto

Dia 17
Missao Hangai, Toshio Kussano, Yasu Sakaguti, Yonejiro Obe

Dia 18
Fujiko Kamiya, Kanniti Odajima, Sumiko Tomita, Takeuti Takeuti, Yoshinori Yamamoto, Kazuhiko Iwaya, Kaneyo Takahashi, Mie Kawazoe, Asakiti Kimura, Hidetoshi Eguchi, Takao Tomita, Yoko Tomita, Norio Fujimoto

Dia 19
Matsue Maekawa, Mutsumi Sunada, Noboru Takahashi, Tatsue Yamamoto

Dia 20
Catalina Tomita, Takahiko Sato, Yassushi Hiramoto, Yukiko Iwata, Yutaka Sano, Marcia Yohite Roserio Urbun, Norio Harayashiki, Suetaro Kishi

Dia 21
Mamoru Tatsumoto, Massu Ikemori, Larisssa Ayumi Watanabe Amaral, Hatsuhito Motohiro, Ernesto Katsutoshi Matsumura

Dia 22
Ayako Horikawa, Hatsuko Momosse, Kazuyoshi Takehara, Otabio Umezaki, Mario Utida

Dia 23
Kenji Neguishi, Kouichi Yamakawa, Takeyoshi Mizutani, Yukie Tsuda, Toshio Kashihara

Dia 24
Hakue Miyazaki, Issamu Tanaka, Shigeko Ogawa, Mine Fujii, Sakae Araki, Silvana Oda, Tamewaka Kato

Dia 25
Luis Kobayashi, Nakamura, Manabu Hashimoto, Gunki Nishijima, Tsuru Tajima, Yaeko Edagi, hakue Kato Miyazaki, Setsuko Tikaraishi

Dia 26
Shimeko Hamaguti, Toshiaki Suzuki, Yutaka Shiozawa, Hirokane Nagate, Tomeko Edagi, Tomiko Asano

Dia 27
Marie Yamamoto, Massayoshi Sakata, Mayumi Matsumoto, Isao Sasaki, Naoshiti Matsushita, Sonia Serikara Yamashita Orikuchi, Manzo Kubo

Dia 28
Harumatsu Omori, Minoru Watanabe, Toku Tanaka, Kajima Yamawaki, Takao Obe

Dia 29
Etsuji Yamada, Hisaji Nobussa, Kazunori Tomita, Sada Idogawa, Sueko Hayashi, Yoko Yoshida, Jutaro Fujino

Dia 30
Mario Minamoto, Massaru Kushiyama, Morie Tutomu Sato, Toyoji Kezuka, Satoko Kaneko, Kaneko Shizu, Noda, Akira Tsutsui, Keiko Watanabe, Mine Watanabe

Dia 31
George Suenaga, Tsugio Takumi
JUNHO

Dia 1
Mieko Sato, Pedro Kikuti, Tadashi Takahashi, Sumie Harada, Naoe Ikezaki

Dia 2
Tatsuko Nakagawa, Akie Uemura, Mohei Mitsunaga, Toyoteru Eguti

Dia 3
Eizo Mori, Maki Fukamizu, Masako Tokita, Naoaki Maekawa, Tamae Tatibana, Matsutaro Yamamoto, Seki Fudo, Tome Manabe

Dia 4
Yuko Motizuki, Jinzaburo Masuda, Masakatsu Ueda

Dia 5
Noboru Yabusaki, Yassuo Tomita, Guiiti Imamura, Masato Nakamura, Noritoshi Nakamura, Keinosuke Yanai

Dia 6
Joana Takeda, Reiko Suzuki, Toshiko Yaguinuma, Aiko Murakami, Ino Nogi, Kazuo Osugi, Rinroku Matsuo, Waka Mita

Dia 7
Kossaku Nagata, Massatoshi Missumi, Sato Hayashidera

Dia 8
Massao Yamazaki, Ruruiko Daizen, Setsu Kanematsu, Tadashi Fujimura, Hikojiro Nakamura

Dia 9
Itiro Goto, Julia Yuri Mitsunaga, Kiyoe Mizobata, Missae Taniguchi, Fumiko Tamaki, Kiku Tateda, Tono Sasaki, Takako Mori

Dia 10
Issao Eda, Massanori Yamamoto, Shozo Tanaka, Tomeyo Kato, Rin Sato, Hidesumi Kimura, Ryutaro Kano

Dia 11
Kiyoka Watanabe, Massanao Nakano, Missao Kinoshita, Mizue Matsumoto, Taka Sugita, Tatsue Miura, Tatsue Tateizumi, Toshikazu Yamate, Yoshiko Hamamoto, Fussako Uekita

Dia 12
Guenzo Okuyama, Hissako Uemura, Humie makita, Kazuko Tajiri, Manoel Amano, Missako Sassaki, MITIKO Yamamoto, Natsuko Yamamoto, Sati Watashi, Saneo Tanaka, Tokiji Shimosato, Yukie Fukumoto, Fussako Uekita

Dia 13
Mieko Takigawa, Mitsuko Emori, Shiguezo Ieiri, Take Kashihara

Dia 14
Eiko Ikemori, Nelson Kazuhiko Hanaoka, Yoneko Sakata, Moto Sakai, Junichi Harada

Dia 15
Missao Imamura, Shigueyuki Miyamura, Tomo Murakami, Toshiaki Hayashi, Nao Matsuo

Dia 16
Shinetsu Kikuti, Massao Yamamoto, Gozaemon Ueda, Haru Igari, Tomoko Ota, Tokuo Harano

Dia 17
Mario Koiti Okuma, Tatsuo Miyatake, Massao Yo, Fusayo Yusako, Juzo Harada, Kikue Ogata, Kuhei Yamamoto, Yoshiko Suzuki

Dia 18
Kimie Chiba, Marie Hino, Shimiko Okuma, Shizuka Mori, Ayako Tokunaga, Hideo Ito, Toru Yoshida

Dia 19
Titose Furuga, Tatsuiti Egashira, Toshiro Yamao, Uno Hashimoto

Dia 20
Lidia Seki, Mitsuyo Otomo, Yoshiko Yokota, Yoshishigue Sato, Akie Amemiya, Kazuo Edagi, Mitsuyo Otomo

Dia 21
Kazuko Okada, Isao Ghirata, Kameno Miyazaki, Masanosuke Hioki, Sugi Ito

Dia 22
Eiko Yokoi, Hideko Yamauchi, Katsu Sumiya, Massami Endo, Seigo Morikawa, Yassuo Hayashi, Kazue Nagata, Kunitaro Morito, Miyoshi Okazaki, Seigo Morikawa, Helena Watanabe

Dia 23
Almando Ogawa, Saburo Suzuki, Seti Wakamatsu, Suzue Saga, Haruhiko Matsuo

Dia 24
Yoshitake Obara, Yoshihiko Matsumoto, Kimi Ishikawa, Masao Takada

Dia 25
Kyoto Takebana, Massayuki Mitioto, Harue Kobayashi, keiko Yasuda, Kimiko Miyatake, Sode Ito, Suekiti Daizen

Dia 26
Hideko Sumiya, Tie Miyairi, Seki Nakamura, Yuki Hiramoto, Sandra Yuri Matsumura

Dia 27
Iwao Chida, Kenjiro Sato, Kimie Niimi, Chiya Hamada, Isabel Koshio, Itiu Koshio, Masako Okazaki

Dia 28
Fabio Kitaguti, Ikuko Yamashiata, Ludia Watanabe, Nobuko Goto, Hideo Goto, Massao Masakava, Nobuko Goto

Dia 29
Ei Okaji, Laula Fukukawa, Tissoko Matsuzaki, Toyoko Hissatomi, Yukichi Kawano, Chiemi Koshio, Kojiro Hiragino

Dia 30
Sunao Ibusuki, Tieka Harayashiki, Jinzaburo Asakawa, Seizaburo Horikawa, Tae Nakamura
JUlHO

Dia 1
Owano Yamashita, Takehumi Nagayasu, Yukihito Nakano, Iwakiti Matsuya, Iwazo Uemura, Mritsuna Morito, Takeo Matsushita, Tiuiti Hayashidera

Dia 2
Assako Endo, Massaharu Emori, Massako Sato, Yukie Takagui, Isou Tomita, Taka Ito, Keiko Hirayama

Dia 3
Massuo Shiroshita, Tizuko Masuda, Yukie Warikoda, Kazuo Kuwajima

Dia 4
Harue Maeda, Hiroshi Okimura, Soichi Mitsunari, Fukami Horikawa, Fumiko Suguii, Ichi Uekita, Toshiko Matsumura, Shuniti Matsumura

Dia 5
Hiroki Okaji, Komako Nakamura, Massao Nagao, Yukinao Tomita, Kaoru Yamada, Yoshiiti Kubo

Dia 6
Kiyoji Nakayama, Naomi Nagatomo, Kaneharu Morito

Dia 7
Hiroshi Yoshioka, Mikihito Fukuda, Mitsuyoshi Okamoto, Sachio Niimi, Sada Guibo, Takeyoshi Miyajima, Tsutomu Kawakami, Mitsuyoshi Okamoto, Muneyasu Amiki, Shige Dohi, Edna Midori Nishiyama

Dia 8
Mitsuo Ishigaki, Takashi Yanai, Teresa Takamura, Tai Nogi, Tizuko Yoshida

Dia 9
Mitsuko Kkawamura

Dia 10
Kikuo Koda, Shigueo Kuno, Tomio Murakami, Kaname Onodera, Motome Ishii, Suematsu Matsumoto

Dia 11
Hide Nagayama

Dia 12
Elisa Ikeda, Fumie makita, Eichi Kimura, Matsue Tomita, Shizuo Murata, Setuo Yamada

Dia 13
Fussa Ikeoka, Mieko Yokota, Tsuruyo Higashijima, Yasuo Kawashima, Hiroshi Harayashiki, Masato Koyanagi, Noliwo Tokunaga

Dia 14
Haruyuki Taniwaki, Hidemi Mikaki, Kimie Shibata, Kiyomi Namba, Miyoko Tomonari, Noboru Fujimoto, Yoshitomo Nakamura, Kanji Utiyama, Masuo Ito

Dia 15
Akiko Kanno, Hirossumi Horie, Tetsuo Ide, Akemi Nakamura

Dia 16
Hissao Takakura, Sussumu Nakayama, Tadashi Hangai, Ijiri, Sadaichi Yamamoto

Dia 17
Choju Waragai, Onui Tsutida, Sato Kojima, Akino Saito, Kiminosuke Hatanaka, Kono Sasaki, Tai Takagaki

Dia 18
Shigueko Kubo, Shinobu Yaguinuma, Umeko Kushiyama, Yoshio Utiyama, Roberto Seiji Matsui, Hideo Takeda, Hitomi Amano, Jintaro Ishigaki, Julio Harayashiki, Noboru Yamada, Yoshi Kubo

Dia 19
Fumiko Murayama, Koji Nozawa, Michie Terashima, Tadashi Nakakoji, Akemi Kinoshita

Dia 20
Akihissa Suguihara, Kiyoka Neguishi, Mitiko Shirata, Takanori Hirota, Takeshi Okamoto, Katsumi Ide, Masako Matsushita

Dia 21
Teruko Yokota, Toshiko Shimada, Motoyiki Gunji, Sadako Miyatake, Shiniti Amiki

Dia 22
Akiko Mitsunaga, Fujiko Nihei, Kazuo Taruno, Uno, Kenkiti Ogawa, Shozo Momosse, Yoshikazu Tsumugitani, Yoshikazu Hosoya, Massaharu Emori

Dia 23
Kumiko Sanpei Sato, Massuko Mimura

Dia 24
George Junior Horita, Massaru Nakazato, Tereza Sayoko Numao, Riiti Kobayashi, Shinjiro Haka

Dia 25
Katsuzo Yoshihiro, Kazuaki Shibata, Tamotsu Koyama, Kikujiro Shinabara, Kumakiti Fujii, Shuzo Miura, Tsuru Yamashita

Dia 26
Akihiro Yamazaki, Fujie Yoshida, Hironobu Imamura, Issamu Horii, Kaname Yano, Kiyosuke Tajiri, Takanori Makita, Tiyoko Nakamura, Yoshiaki Saito, Hitomi Ikuta Asabuchi, Mario Osugi, Lucas Ryuji Nakamura, Isamu Horii

Dia 27
Hitoshi Fujimoto, Miyomi Nakamura, Shogo Kawakami, Toshiko Miyamoto, Takeno Kuzuhara

Dia 28
Noboru Yoshida, Sakae Hattori, Tsuguio Koba, Yoshi Tajima, Yutaka Ogata, Sadae Tsuji, Tika Murakami, Tsuruko Tomita

Dia 29
Issao Utiyama, Takafumi Kurimoto, Ysamu Kawamoto, Keyou Akioka, Tama Ohashi, Tomiko Kishi

Dia 30
Shutaro Kunii, Takashi Henmi, Toshio Onishi, Kino Utiyama, Shunou Morito

Dia 31
Assako Nishimura, Hatsume Matsuoka, Maria Matsueda, Glauco Keiichi Shimizu, Fui Kaneko
AGOSTO

Dia 1
Massao Kodama, Massafumi Matsubara, Hisako Murata, Yoshio Tomita

Dia 2
Suma Akiyama, Mamoru Takagaki, Mitiko Okubo

Dia 3
Eiko Kinoshita, Hanzo Utsunomiya, Sumikiti Yamamoto, Yasokiti Hirata

Dia 4
Tamae Doi, Eichi Nakamura, Noyo Ueda, Shiniti Akioka

Dia 5
Shikano Ohara, Koji Yamamoto, Mitsuharu Yamamoto, Haru Takeuti

Dia 6
Takashi Takeda, Sakae Sato, Tome Suzuki, Hisako Shimizu, Kiiti Doi, Sanjiro Ohashi

Dia 7
Yoshiyuki Maeda

Dia 8
Kimiyo Kurokawa, Minoru Danbara, Teruko Takahashi, Sumie Maeda Takagaki, Reiko Goto, Kiyonori Munekata, Toshiko Hoshino, Yasuzo Harada

Dia 9
Yoshio Tsujiguti, Yotaro Waga, Masanobu Hayama

Dia 10
Haruo Yoshino, Keizo Tsukahara, Kiyoyoshi Yonamine, Pedro Hayashi, Tsuyako Maeoka Asou, Yoshio Takada, Haruiti Otomo

Dia 11
Toshie Nakamura, Hiroko Seki, Yae Takahashi, Haruyo Uemura

Dia 12
Tamotsu Hirae

Dia 13
Nobuyuki Ogawa, Torao Yamaguti, Tashie Yasuda Asakura, Toshiaki Kimoto, Shigeru Kimura, Toshikazu Mita

Dia 14
Ayako Ueda, Jose Tanihara, Shizue Makita, Tsuneko Suetsugu

Dia 15
Kiyomi Mikami, Hana Okubo, Iwao Higashi, Toyo Sunada

Dia 16
Massataka Ishikawa, Toshio Habiro, Ito Umetsubo, Kuhei Okubo

Dia 17
Toshiko Assami, Masami Akioka, Masanori Koshio, Teju Shimada, Yuki Morito

Dia 18
Hiroshi Nishiyama, Patricia Midori Masakava, Antonio Massakazu Ueda, Fujie Takada

Dia 19
, Suzutaro Morito

Dia 20
Luiza Kioko Takahashi, Masa Haga, Masako Hamamoto

Dia 21
Kame Yonamine, Muneo Yoshida, Terezinha Fusako Morita Mizuno, Junichi Motoda, Denzaburo Tomita, Mario Nitta

Dia 22
, Isao Takahashi

Dia 23
Fumiyo Yuki, Mayumi Saito, Yujiro Takahashi, Mitsuyo Fujiyama, Tikae Sezaki, Kaoru Hujiwara, Seizo Araki, Yoshinosuke Ohashi

Dia 24
Fukue Kusano, Mamoru Koga, Harumi Fukumoto, Isao Tanaka

Dia 25
Kentaro Oda, Kazuiti Hirakawa, Kosei Aono

Dia 26
Mitsuo Ueda, Shinkiti Yoshida, Toshiaki Matsumura

Dia 27
Sae Kawasaki, Nelson Yukito Hirano, Missae Hirota, Morie Higuchi, Sen Matsutani

Dia 28
George Shimoura, Kenji Fukuda, Yoshio Matsumoto, Koji Ikeda, Junko Hioki, Tomomi Kishi

Dia 29
Yoshikazu Nakamura

Dia 30
, Bunjiro Sakaguti, Mario Matsuura, Tiyono Inogai

Dia 31
, Sentaro Nomura
SETEMBRO

Dia 1
Massaharu Komorizono, Midori Inomata, Tomiyoshi Yamashita, Takehi Kobayashi, Nobutaka Takase

Dia 2
Tamiko Tatibana, Tomoko Takeda, Maria Kimura

Dia 3
Julio Kawasaka, Kenji Yuki, Pauro Azuma, Tadashi Sato, Tomiko Murakami, Megumi Matsumine, Tiyoko Shimizu, Toshiaki Inokai, Usabu Nakamura

Dia 4
Calmen Beppu, Kaoru Kasamatsu, Satsuko Matsutani, Tamae Takagaki, Atsushi Hayasidera, Komozo Okamoto, Misako Matsutani, Umeko Kawamura

Dia 5
Amelia Funamoto, Massako Kimoto, Miyoko Yassuda, Rosa Tsuda, Paulo Jiro Nome, Kimiko Otomo, Usa Matayoshi, Yuki Nakamura

Dia 6
Fumie Saito, Kanzo Hayashi, Kayoko Matsuo, Reigo Akama, Taka Tsukahara, Teresa Nakamoto, Taka Tsukahara

Dia 7
Hiroaki Matsuzaki, Maria Komatsubara, Kaor Manjiro Matsui, Ai Mitioto, Tika Nishijima, Tsuruyoshi Yasuda

Dia 8
Dorina Ueno, Katuji Tsutida, Kunihiro Yamamoto, Mayumi Narita, Midori Matsumoto, Mon Emori, Seityo Zaha, Harue Hissamori

Dia 9
Hatsue Owatari, Takeo Otaki, Tomiyoshi Yamashita

Dia 10
Hiroshi Matsuoka, Massataka Yamashita, Satiko Ono, Shizue Okenoue, Fussaichi Kobayashi, Soue Tahara

Dia 11
Toshiro Fujita, Kameiti Sakamoto

Dia 12
Fumio Niwa, Mitsuko Saito, Toshiko Hayashida, Kunikazu Omichi

Dia 13
Hanako Sugata, Hidekazu Moritsugu, Tsuyoko Yshida, Masa Hayama, Kenji Matsumura

Dia 14
Massamichi Miyazaki, Sumiko Hidaka, Alice Yano, Mitsuru Tanonaka, Katsuyoshi Fukushima

Dia 15
Bento Yamazaki, Emiko Imamura, Fumi Otsuka, Tsuru Yamatani, Noriharu Abe

Dia 16
Kuniko Tajima, Shunkiti Kian, Takashi Shintani, Akie Takeshita, Hajime Konishi, Kuniko Tajima, Suse Kawata, Tsune Egashira

Dia 17
Hiroshi Fujita, Massako Fujiyama, Umeko Kikuti, Shinzaburo Yamamoto, Jiro Ito, Miyoko Hamada, Taeko Kawamura

Dia 18
Hatsumi Tokunaga, Kunihiko Kurisaki, Lucas Ikuta, Tadataka Saito, Seiji Tokunaga, Luis Higashjima, Yoshinobu Kubo, Tsuyoshi Harano

Dia 19
Hideno Takahashi, Lucio Tsutsumi, Motoko Sunada, Sueli Omori, Takashi Yoshida, Mitsuo Horita, Sugiyuki Umetsubo

Dia 20
Eiko Takagaki, Mitsue Nagamine Hataiama, Tiyitari Kamei, Yaeko Tanaka, Takayoshi Kuwabara

Dia 21
Hakumi Kato, Julio Kuwajima

Dia 22
Kyoko Sugawara, lirian Ikuta, Takashi Nishio, Yoshika Okitsu, Mitiyo Nakahara

Dia 23
Hiroko Furuya, Paulo Kobayashi, Tetsuo Wati, Yuya Wakamatsu, Iwa Tatibana, Sakutaro Kashihara, Tamiko Kubo

Dia 24
Luana Fushiki

Dia 25
Kazuko Mitsuda, Teruo Yamamoto, Tatsuji Hayashi, Tyu Gunji

Dia 26
Hideki Sonoda, Keiiti Tsutida, Tiyo Kajitani

Dia 27
Guniti Fujimoto, Kaoru Hayashi, Massaru Ishigaki, Takino Hayashi, Hiroshi Kimura, Mitiko Masuda, Toshimitsu Kato

Dia 28
Hideko Akimura, Terutika Kimoto

Dia 29
Hissayo Nakamura, Satiko Tanonaka, Satsuki Nakassone, Tieno Uwade, Sakae Komatsu, Hisao Morino, Keiji Nozawa, Kiiti Shiba, Norio Suzuki, Tahei Fujii

Dia 30
Ishi Tezuka, John Conda, Matsuo Sumida, Suteo Takasse, Takehiro Takada, Takeshi Okuma, Katsuko Ariki, Midori Motiduki
OUTUBRO

Dia 1
Emiko Nomura, Satiko Kanematsu, Keissuke Uehara, Ito Terasaki, Iwao Ota

Dia 2
Assaji Shiguematsu, Issao Takata, Nobuo Imamura, Ritsu Shiraishi, Sussumu Ishikawa, Tokue Shimozato, Satoshi Sato, Guinjiro Hioki, Takeo Makino

Dia 3
Koki Yamamoto, Sussumu Watanabe, Tomika Hossoya

Dia 4
Massayoshi Hayashi, Nobuko Baba

Dia 5
Hatiro Hiratsuka, Fussako Watanabe, Koji Saito, Massae Narusse, Setsuko Fukushima, Winson Nitta, Hatsue Ishizaka, Sueno Hashimoto, Atsuko Sakamoto

Dia 6
Emiko Ito, Isokiti Tanaka, Kazuma Sato, Shozo Miyazaki, Shusaku Maehara, Kiyoko Oikawa

Dia 7
Humiko Tahira, Hyobu Kajitani, Nobuko Tanaka, Shizue Kobayashi, Tiyoko Ogawa, Tokiko Koga, Kan Mita, Kumiko Harano

Dia 8
Mitsuru Funamoto, Setsuo Murakoshi, Shokichi Sato, Takayuki Yonekawa, Hisako Hayakawa

Dia 9
Atsushi Yamamoto, Kimie Inoue, Mitiko Amano, Sakae Kawakami, Toshio Hayakawa, Yoshiyuki Kawamats

Dia 10
kazuo Kirihara, Massayoshi Oyama, Miyako Yamaguti, Yukio Fukumura, Atsushi Yamamoto, Toshiko Onishi, Setsuo Murakoshi, Keiko Nagatomo, Naru Tokita, Takao Ono

Dia 11
Hiroko Seto, Tsutae Yamazaki

Dia 12
Hiroko Yamada, Mitsuko Fujii, Yassuko Kuratomi, Kinu Kuwajima, Kisaburo Tanaka

Dia 13
Hiroshi Imada, Seiko Yahata, Yaeko Horie, Guta Morito, Hiroe Kato, Morio Amemiya, Yoshi Nakagawa

Dia 14
Matsue Nagata, Tatsuo Sako, Tomisaku Miura

Dia 15
Kiyotake Nishime, Shigueko Furuya, Tokiyo Kuwabara

Dia 16
Tadao Nakamura, Teruko Yamaguishi, Teresa Fukushige

Dia 17
Aiko Sakamoto, Shiro Ootomo, Masanobu Shiraishi

Dia 18
Makoto Fujiyama, Susumu Tanaka, Taichi Fujita

Dia 19
John Ogawa, Noboru Oyama, Shigeji Uekita

Dia 20
kazuo Yano, Satoko Nakatsuka, Sawako Nishiyama, Takayuki Yonekawa, Shikao Tanaka, Takino Ihara

Dia 21
Akiko Kuno, John Kato, Kiyoshi Kashiwakura, Naoe Shimizu, Shigueru Nizuma, Shizue Ueda, Toyo Kimura

Dia 22
Antonio Yamazaki, Ritsu Yamada, Kinue Yanai

Dia 23
Issao Mitsuda, Kazuhiko Kato, Takeo Otsubo, Natsue Murakami, Toshiko Ueda, Haru Kubo

Dia 24
Tomiyo Watabe, Naosaburo Murakami, Sizuko Tomita

Dia 25
Rosa Ikemori, Shiri Ikeda, Shizuko Koshio, Mikio Endo, Toshio Chiba, Tyozo Matsumoto

Dia 26
Massako Nizuma, Rie Kano, Tsuduka Tokuda

Dia 27
Mitsue Fukunaga, Shitoe Senda, Tsune Nakayama, Yoko Himeno, Fumio Haramoto, Hana Shiba, Hiroshi Ueda, Koichi Yoshida, Mitoki Nakamura, Takako Takumi

Dia 28
Hatsue Sonoda, Katsuyuki Shimizu, Yoshiko Nakagaw, Kimiko Ouchi, Shigueji Mori, Seiiti Yamada

Dia 29
Nobumassa Myosse, Sumie Ikari, Fumio Nakamura

Dia 30
Shimo Kato, Tokuko Kawamata

Dia 31
Harutoshi Assano, Hatsuno Takehara, Massaaki Morishita, Toshiro Taziri, Hiroshi Matsuura
NOVEMBRO

Dia 1
Rosana Miike, Shigueharu Oshikawa, Tamie Konno, Kiyoshi Nitta

Dia 2
Yoshinori Miyatake, Takeo Kawashima, Eico Fujimoto

Dia 3
Etsuko Nishie, Kazue Kikuti, Amelia Miyoko Ikegaya, Harushige Okamoto, Jorge Nomura

Dia 4
Mario Sassaki, Natsu Kojima, Tatsuno Matsuura, Yoshitaro Hosoya

Dia 5
Auro Suenaga, Hissao Hayakawa, Katsu Okuama, Koshi Matsumoto, Marcero Miyazaki, Massaaki Arai, Yaeko Kikuti, Tosaji Ueda, Hisao Hayakawa, Isaku Tanaka

Dia 6
Takuzi Ikeda, Tizuko Hasegawa, Kojiro Shimizu

Dia 7
Kazu Sato, Ken Saito, Luis Miyazaki, Massanobu Nakajima, Osamu Matsutani

Dia 8
Atsuko Takagaki, Mauro Takagaki, Haru Tanaka

Dia 9
Kikue Yoshinaga, Shige Shiraishi, Tadashi Amiki, Take Kato, Yoneji Nakamura

Dia 10
Harunari Miyashita, Paulo Sassaki, Takeo Mukai, Erika Tanonaka, Ritsuko Washio, Norio Eguchi, Sume Doi, Tetsuro Hasegawa

Dia 11
Shin Yoshino, Haru Yamamoto, Masano Adati, Teruko Kimura, Tsuyo Yoshida

Dia 12
Keiji Kita, Toshio Hirayama, Yaeko Futami, Koto Takahashi, Nobuharu Otomo

Dia 13
Keiji Yokoyama, Massaru Ono, Mitsuko Tsubamoto, Pedro Shiguetomi, José da Silva Braga, Erika Tanonaka, Kiyonosuke Kato

Dia 14
Jiro Ueno, Kimiko Wati, Saburo Moriya, Tishi Fukamizu, Tokitaro Ishida

Dia 15
Sussumu Horita, Tamotsu Nishi, Teruko Morishita, Toshiko Yamada, Yoko Miura, Toshio Hissamori

Dia 16
Midori Hirata, Missao Yaguti, Toyosigue Okaji

Dia 17
Miyoko Shimizu, Kiyo Hosoya, Tsune Tsubamoto, Tsuyoshi Kurimoto

Dia 18
Mari Ikenoue, Yoshiharu Toyoshima, Masayoshi Ishikawa, Sanemon Horita

Dia 19
Jorge Saito, Kyuichi Nishina, Massao Yoshikawa, Michiko Tubamoto, Sumi Hossoya, Sumie Oda, Yoshio Nozawa

Dia 20
Fumio Kusano

Dia 21
Amelia Kajitani, Takashi Suguimoto, Kazuko Tatibana, Tadayoshi Hirata

Dia 22
Akiko Shimizu, Kimiko Ogata, Sayoko Watanabe, Teruyoshi Oyama, Tiyono Yoshitomi, Katsumi Narimatsu, Leiko Koshikumo

Dia 23
Nukihiro Takahashi, Shigueru Kimura, Shoji Ueno, Tokio Ikegaya, Eichi Kurimoto, Toru Konno

Dia 24
Sawae Omori, Kiyoshi Takahashi, Joji Harayashiki

Dia 25
Seiiti Tamura, Toshiko Yamamoto, Takeshi Sakaguti, Massami Takada, Yui Yuda, Sadako Okawa

Dia 26
Michi Kanae, Mitika Shimomoto, Miyako Maeda, Hirokiti Miura, Tama Hioki

Dia 27
Renato Yonamine, Sueko Doi, Yoshio Yamazaki

Dia 28
Hiroshi Nogi, Momoe Miyatake, Toku Nakamura, Tyoji Gunji

Dia 29
Vitor Isao Miyashita

Dia 30
Noboru Nakahara, Yoneki Haguio, Yoshio Hatao, Kiwa Yabusaki, MoMoe Takaoka
DEZEMBRO

Dia 1
Yassuyuki Kato, EmIlio Choiti Segawa, Kotaro Kimura, Shinjuro Kimura, Yuki Hayama

Dia 2
Naotoshi Maekawa, Tamotsu Uekita

Dia 3
Emilia Ito, Haruo Matsuda, Kikuko Kitamura, Nobuyuki Seki, Seiji Kaneko, Yukiro Tanaka, Juntaro Nakamaura, Nobuko Shimizu, Tao Yamamoto

Dia 4
Masanosuke Shibata, Nobuko Fujiyama, Mitsunari, Yukio Kawano, Hatsu Murayama, Kenshiro Hatasa, Tieru Murakami

Dia 5
Alia Kawano, Ayame Watanabe, Ayano Nakamura, Carlos Nagao, Katsu Okuyama

Dia 6
Koiti Itino, Tsuguyoshi Nakamura, Irie Hosoya, Masao Yamazaki, Kaoru Kubo

Dia 7
Massaichi Tokunaga, Rosa Futaba, Tadashi Tanonaka

Dia 8
Yukie Matsumoto, Yoshita Mori

Dia 9
Leonardo Kazuhiro Imamura, Yoshiko Morikawa, Kimiharu Horikawa, Yoshimi Matsuki

Dia 10
Misao Kawashima, Hideya Kataoka, Yoshi Suenaga, Yuji Kuwajima

Dia 11
Akemi Shimizu, Daien Shimizu, Ito Shigeoka, Masayuki Okazaki, Tensei Haritani

Dia 12
Helio Nishina, Kiyoshi Shimura, Yoshiharu Uekita, Minoru Sakamoto

Dia 13
Yoshio Kinoshita, Juria Higuchi, Mario Suetada Yamada, Kansuke Yamaichi, Yaichi Kimura

Dia 14
Issamu Kido, Yassuko Shimada, Kohe Hissamori

Dia 15
Hiroshi Naruse, Larissa Okaji, Rikiko Onuki, Norio Kato, Kimiyo Nishijima, Midori Egashira, Nahoko Hatanaka

Dia 16
Hiroshi Miyashita, Kazuo Makino, Uemura, Kokichi Katsura, Towa Shin

Dia 17
Cecilio Torihara, Shigeyuki Kimura, Sumiko Hatanaka, Toshiharu Yasuda, Toshihiko Hatao

Dia 18
Julio Yanai, Yoshimi Kato

Dia 19
Hanako Takahashi, Katsuko Takahashi, Kimiko Yasuda, Kunio Maejima

Dia 20
Massao Hasegawa, Kamekichi Miyazaki, Masajiro Ogata, Mitiko Gunji, Timatsu Fukamizu

Dia 21
Eiiti Higuti, Ititaro Timura, Yoshitomo Teraoka, Katsumi Koyanagui, Kyoko Kawamata, Seiji Yamauti, Tame Sonoda, Teruo Utsunomiya

Dia 22
Assako Yamakawa, Iku Mitsuda, Kentaro Kushida, Kiyoshigue Okuma, Takashi Takumi

Dia 23
Shozo Idokawa, Mina Okamoto, Tieko Kato

Dia 24
Mario Kushida, Matsue Maeda, Takeshi Maekawa, Tokie Nagao, Ichi Nanbu, Sone Hoshino, Massao Oikawa

Dia 25
Tomi Maruyama Saito, Mitsuru Uemura, Tama Makino

Dia 26
Kiyoji Nakanishi, Massayuki Tsutsumi, Tsuyoko Ogawa, Yuko Yamamoto, Hideo Matsumura, Kazuo Matsushita, Naomi Ishikawa, Nobuko Tsubamoto, Seko Yoshida

Dia 27
Kiyoshi Matsushita, Massayuki Uono, Satoshi Nishie, Miyako Yoshida, Yaeko Murakami

Dia 28
Kazuo Fushiki, Kenji Fujii, Akio Nomura, Jiro Takagaki, Katsuaki Eguchi, Keiichi Kasai, Makie Kano, Takashi Hanashima, Teru Kawamata

Dia 29
Haruo Kuno, Kazuo Kato, Keiko Ozono, Kikuyo Amano, Yoji Kato

Dia 30
Hiroko Kuboki, Mumeno Tikaraishi, Vitol Neguishi, Carlos Yoshio Taguchi, Massao Kishi, Harumi Umetsubo, Suzu Nakamura, Yasukiti Motoyasu

Dia 31
Harudi Yamashita, Soichi Ueda


 /**/