Tel.:(11)4799-0530Página Inicial

Lista do Eitaikyo

JANEIRO


Dia1
Mitsutaka Yamada, Takusuke Kuwahara, Toshinori Hashimoto

Dia2
Seitai Horikawa, Toshikazu Matsushita

Dia5
Tetsugoro Kato

Dia6
Shoshiti Doi, Suetaro Utiyama

Dia8
Mitsue Shimada, Tikahisa Kawamata

Dia9
Tamotsu Egashira

Dia10
Hanako Nakagome, Hangoro Murakami, Mitsuko Kurimoto

Dia11
Eiji Yashiro

Dia12
Genpati Kuwajima, Yume Nishijima

Dia13
Sanji Sato

Dia14
Mitsu Kawai, Mitsue Kano, Miyuki Kawa

Dia16
Atumi maeda

Dia17
Hiroshi Horita, Teruko Matsushita

Dia19
Yuki Fujita

Dia20
Masaru Murakami, Satoshi Nakamura

Dia21
Kenya Hoshikawa

Dia22
Toshiko Danbara

Dia23
Akio Kimoto

Dia24
Matsujiro Tajima, Toyo Hosoya, Toyoko Morino

Dia25
Hiroshi Imada, Shizuko matsushita, Sukeichi Yoshida

Dia26
Yoshihiro Higashi

Dia27
Toshio Aozaki

Dia28
Hamaji Shibuya, Toshio Tanaka, Yoshi Edagi

Dia29
Tizuko Hamada

Dia30
Awamiti Okubo, Fuminori Matsutani, Ishi Hosoya, Takenori Matsutani

FEVEREIRO


Dia1
Haru Kuwajima, Haruyo Ozato, Hatsukuma Yanagi, Satiko Tokita, Tamae Hanashima, Yosagoro Maeda

Dia2
Tadashi Yoshida, Yuki Terada

Dia3
Norihiro Suzumoto, Shuzo Matsuura

Dia5
Haruko Katsura, Tsuta Yamawaki

Dia6
Torakichi Shimizu

Dia7
Hiroshi Higashi, Hiroshi Okubo

Dia8
Engetsu Shimizu, Shotaro Matsui

Dia11
Hideo Tokita

Dia12
Asao Ishikawa, Tijie Tomita

Dia13
Masanori Yoshida, Toyoko Matsumoto

Dia14
Fusa Shimizu, Hiro Goto

Dia15
Kishino Fujino, Masako Kimura, Tokushige Edagi, Yoshikazu Dohi

Dia16
Akino Matsumoto, Rikichi Hirota

Dia18
Hatsujiro Okimoto, Sukezo Tanami

Dia19
Kinzo Fujino

Dia20
Nato Kimoto, Yoshinosuke Saimoto, Zengo Murakami

Dia21
Jinpati Tomita, Tamiko Ueda

Dia22
Shituka Utiyama

Dia23
Naritoshi Yusako, Tono Sakaguti

Dia24
Isaburo Araki, Takashi Ito, Yoneko Yamada

Dia25
Kiyoka Otomo, Tsunekiti matsushita

Dia26
Hideo Yamashiro, Kensaku Matsumura, Naruyoshi Asai, Yoshimi Horii

Dia27
Koji Nitta, Yuki Shigematsu

Dia28
Masao Utsunomiyia

MARÇODia2
Hidenobu Murakami, Kunishi Takahashi, Tokuharu Kawata, Toshihide Shoji

Dia3
Tatsuko Haramoto, Yasuo Hayakawa, Yato Murayama

Dia4
Harue Araki, Miyoko Tomita

Dia5
Gisaburo Tajima, Hide Hatasa, Kinsuke Shoji

Dia6
Asayo Shintani, Buntaro Hoshino, Tesshin Yano

Dia7
Otokiti Matsutani

Dia8
Shingoro Suetsugu, Tora kato

Dia9
Emiko Matsushita, Fumio Sakaguti, Haru Daizen, Kaiti Tatibana, Sawa Hayashi

Dia10
Tani Kimura

Dia11
Shizuko Matayoshi

Dia12
Jushiro Obara, Taisaku Sano

Dia14
Iwao Tanaka

Dia15
Hatsu Nozawa, Kin Sano, Takeyoshi Yamazaki, Toki Yoshida

Dia16
Akino Matsumoto, Jisaburo Ikari, Jorge Akioka, Kinu matsutani, Midori Hamada, Yoshima Shiba

Dia17
Hiroko Otomo, Tamekichi Manabe, Toshio Suzuki

Dia18
Muneyoshi Fujita, Nobuyuki Murakami, Raita Honda

Dia20
Tsuru Okimoto, Ushitaro Miura

Dia21
Hisamatsu Shiraishi, Keiji Nakagome, Natsuji Sunada, Takashi Hioki, Tise Suetsugu, Tokimasa Takumi

Dia24
Hiroko Kimura, Isao Miyatake

Dia25
Mamoru Murakami, Nobuyoshi Hirano, Tsuyano Ito

Dia26
Masami Yoshida, Setsuko Uemura

Dia27
Kuwazaemon Makino, Takayuki Obe, Teru Motohiro

Dia28
Fumiko Hirayama, Osamu Kuwajima, Ryuzo Miyatake, Utaro Shigematsu

Dia29
Ichino Tanaka

Dia30
Fusae Shoji, Kiwa Mitsunaga, Tiso Yamada

ABRILDia2
Eiti Hara, Iwao Sakaguti, Kazue Shoji, Kinuko Kishi, Yukie Horii

Dia3
Toshio Matsuura

Dia4
Juzaemon Utida, Seniti Oishi, Shitiro Nakamura

Dia6
Kiniti Kato

Dia7
Kino Yusako

Dia8
Tiyoji Hirano

Dia9
Himiko kato

Dia10
Rino Shoji

Dia11
Jutaro Mori, Kogo kanekawa, Kurayoshi Kawano, Natsue Shigematsu

Dia12
Hiroshi Nogi, Shigeru Kato

Dia13
Shizue Horita

Dia14
Yuji Mizuguchi

Dia15
Kyoiti Hirota,Maita Sasaki, Makitaro Sasaki, Miyuki Hiragino, You Kimura

Dia17
Sadakiti Shimosato, Tane Odono, Teruko Inoue

Dia19
Hatsu Harada, Kunio Ogata

Dia21
Carlos Takagi

Dia22
Itiji Tomita

Dia24
Hisashi Tanaka

Dia25
Seiji Eguchi

Dia26
Haruji Tsubamoto, Yoshitaro Ito

Dia27
Shin Odutsumi

Dia28
Jinsaki Nishijima, yaeko Ueda

Dia29
Itijiro Shigeoka, Kinu Suda

Dia30
Goiti AKioka, Kama Matayoshi, Misako Edagi, Yukie Kimura

MAIO


Dia1
Namikiti Utiyama

Dia2
Takao Hirano

Dia3
Hideo Matsuyama, Kazuko Ueda, Tokuzo Kimura

Dia4
Haruo Hioki, Ko Takahashi, Shinitiro Odutsumi, Tsurumatsu Hayama

Dia5
Motomiti Ozaki, Takao Kawamura

Dia6
Akira Hayama

Dia7
Michiyo Tomita

Dia8
Sakae Utikawa, Yoshiko Kawano

Dia10
Asao Morito

Dia11
Nijiro Terasaki, Yuko Tajima

Dia12
Komume Morito

Dia13
Kakuhito Shin

Dia14
Haruko Yasuda

Dia15
Mitsuko Horita, Sumie Nomura, Tiyo Sasaki, Yone Honda, Yonematsu Kato

Dia16
Fumio Horii, Itiji Goto

Dia17
Yasu Sakaguti, Yonejiro Obe

Dia18
Asakiti Kimura, Hidetoshi Eguchi, Takao Tomita, Yoko Tomita

Dia19
Tatsue Yamamoto

Dia20
Norio Harayashiki, Suetaro Kishi

Dia21
Hatsuhito Motohiro

Dia22
Mario Utida

Dia23
Toshio Kashihara

Dia24
Mine Fujii, Sakae Araki, Silvana Oda, Tamewaka kato

Dia25
Gunki Nishijima, Tsuru Tajima, yaeko Edagi

Dia26
Hirokane Nagate, Tomeko Edagi

Dia27
Isao Sasaki, Naoshiti matsushita

Dia28
Kajima Yamawaki, Takao Obe

Dia29
Jutaro Fujino

Dia30
Akira Tsutsui, Keiko Watanabe, Mine Watanabe

Dia31
Tsugio Takumi

JUNHO


Dia1
Naoe Ikezaki

Dia2
Akie Uemura, Mohei Mitsunaga, Toyoteru Eguti

Dia3
Matsutaro Yamamoto, Seki Fudo, Tome Manabe

Dia4
Jinzaburo Masuda

Dia5
Guiiti Imamura, Masato Nakamura, Noritoshi Nakamura

Dia6
Ino Nogi, Kazuo Osugi, Rinroku Matsuo, Waka Mita

Dia7
Sato Hayashidera

Dia8
Hikojiro Nakamura

Dia9
Kiku Tateda, Tono Sasaki

Dia10
Hidesumi Kimura, Ryutaro Kano

Dia11
Taka Sugita, Tatsue Miura, Tatsue Tateizumi, Toshikazu Yamate, Yoshiko Hamamoto

Dia12
Saneo Tanaka, Tokiji Shimosato, Yukie Fukumoto

Dia13
Take Kashihara

Dia14
Junichi Harada

Dia15
Nao Matsuo

Dia16
Gozaemon Ueda, Haru Igari, Tomoko Ota

Dia17
Fusayo Yusako, Juzo Harada, Kikue Ogata, Kuhei Yamamoto, Yoshiko Suzuki

Dia18
Hideo Ito, Toru Yoshida

Dia19
Tatsuiti Egashira, Toshiro Yamao, Uno Hashimoto

Dia20
Akie Amemiya, Kazuo Edagi, Mitsuyo Otomo

Dia21
Isao Ghirata, Kameno Miyazaki, Masanosuke Hioki, Sugi Ito

Dia22
Kazue Nagata, Kunitaro Morito, Miyoshi Okazaki, Seigo Morikawa

Dia24
Kimi Ishikawa, Masao Takada

Dia25
Harue Kobayashi, keiko Yasuda, Kimiko Miyatake, Sode Ito, Suekiti Daizen

Dia26
Seki Nakamura, Yuki Hiramoto

Dia27
Isabel Koshio, Itiu Koshio, Masako Okazaki

Dia29
Chiemi Koshio, Kojiro Hiragino

Dia30
Seizaburo Horikawa, Tae Nakamura

JULHO


Dia1
Iwakiti Matsuya, Iwazo Uemura, Mritsuna Morito, Takeo Matsushita, Tiuiti Hayashidera

Dia2
Keiko Hirayama

Dia3
Kazuo Kuwajima

Dia4
Ichi Uekita

Dia5
Kaoru Yamada

Dia6
Kaneharu Morito

Dia7
Mitsuyoshi Okamoto, Muneyasu Amiki, Shige Dohi

Dia8
Tai Nogi, Tizuko Yoshida

Dia9
Mitsuko Kkawamura

Dia10
Kaname Onodera, Motome Ishii, Suematsu Matsumoto

Dia12
Eichi Kimura, Matsue Tomita, Shizuo Murata

Dia13
Hiroshi Harayashiki, Masato Koyanagi

Dia14
Kanji Utiyama, masuo ito

Dia17
Akino Saito, Kiminosuke Hatanaka, Kono Sasaki

Dia18
Hitomi Amano, Jintaro Ishigaki, Julio Harayashiki, Noboru Yamada

Dia19
Akemi Kinoshita

Dia20
Katsumi Ide, Masako Matsushita

Dia21
Motoyiki Gunji, Sadako Miyatake, Shiniti Amiki

Dia22
Yoshikazu Hosoya

Dia24
Riiti Kobayashi, Shinjiro Haka

Dia25
Kikujiro Shinabara, Kumakiti Fujii, Shuzo Miura, Tsuru Yamashita

Dia26
Isamu Horii

Dia27
Takeno Kuzuhara

Dia28
Tika Murakami, Tsuruko Tomita

Dia29
Keyou Akioka, Tama Ohashi, Tomiko Kishi

Dia30
Kino Utiyama, Shunou Morito

Dia31
Fui Kaneko

AGOSTO


Dia1
Hisako Murata, Yoshio Tomita

Dia2
Mamoru Takagaki, Mitiko Okubo

Dia3
Hanzo Utsunomiya, Sumikiti Yamamoto, Yasokiti Hirata

Dia4
Eichi Nakamura, Noyo Ueda, Shiniti Akioka

Dia6
Hisako Shimizu, Kiiti Doi, Sanjiro Ohashi

Dia8
Minoru Danbara, Toshiko Hoshino, Yasuzo Harada

Dia9
Masanobu Hayama

Dia10
Haruiti Otomo

Dia11
Haruyo Uemura

Dia13
Shigeru Kimura, Toshikazu Mita

Dia14
Tsuneko Suetsugu

Dia15
Hana Okubo, Iwao Higashi, Toyo Sunada

Dia16
Ito Umetsubo, Kuhei Okubo

Dia17
Masami Akioka, Masanori Koshio, Teju Shimada, Yuki Morito

Dia19
Suzutaro Morito

Dia20
Masa Haga, Masako Hamamoto

Dia21
Denzaburo Tomita, Mario Nitta

Dia22
Isao Takahashi

Dia23
Seizo Araki, Yoshinosuke Ohashi

Dia24
Harumi Fukumoto, Isao Tanaka

Dia25
Kazuiti Hirakawa, Kosei Aono

Dia26
Shinkiti Yoshida

Dia27
Morie Higuchi, Sen Matsutani

Dia28
Junko Hioki, Tomomi Kishi

Dia30
Bunjiro Sakaguti, Mario Matsuura, Tiyono Inogai

Dia31
Sentaro Nomura

SETEMBRO


Dia1
Nobutaka Takase

Dia2
Maria Kimura

Dia3
Megumi Matsumine, Tiyoko Shimizu, Toshiaki Inokai, Usabu Nakamura

Dia4
Atsushi Hayasidera, Komozo Okamoto, Misako Matsutani, Umeko Kawamura

Dia5
Kimiko Otomo, Usa Matayoshi, Yuki Nakamura

Dia6
Taka Tsukahara

Dia7
Ai Mitioto, Tika Nishijima, Tsuruyoshi Yasuda

Dia10
Fussaichi Kobayashi, Soue Tahara

Dia11
Kameiti Sakamoto

Dia12
Kunikazu Omichi

Dia13
Masa Hayama

Dia14
Katsuyoshi Fukushima

Dia15
Noriharu Abe

Dia16
Kuniko Tajima, Suse Kawata, Tsune Egashira

Dia17
Jiro Ito, Miyoko Hamada, Taeko Kawamura

Dia18
Tsuyoshi Harano

Dia19
Mitsuo Horita, Sugiyuki Umetsubo

Dia20
Takayoshi Kuwabara

Dia21
Julio Kuwajima

Dia23
Iwa Tatibana, Sakutaro Kashihara

Dia25
Tatsuji Hayashi, Tyu Gunji

Dia27
Hiroshi Kimura, Mitiko Masuda, Toshimitsu Kato

Dia29
Hisao Morino, Keiji Nozawa, Kiiti Shiba, Norio Suzuki, Tahei Fujii

Dia30
Midori Motiduki

OUTUBRO


Dia1
Ito Terasaki, Iwao Ota

Dia2
Guinjiro Hioki, Takeo Makino

Dia5
Atsuko Sakamoto

Dia6
Isokiti Tanaka, Kazuma Sato, Shozo Miyazaki, Shusaku Maehara

Dia7
Kan Mita, Kumiko Harano

Dia8
Hisako Hayakawa

Dia9
Toshio Hayakawa, Yoshiyuki Kawamats

Dia10
Naru Tokita, Takao Ono

Dia12
Kinu Kuwajima, Kisaburo Tanaka

Dia13
Guta Morito, Hiroe Kato, Morio Amemiya, Yoshi Nakagawa

Dia14
Tatsuo Sako, Tomisaku Miura

Dia15
Tokiyo Kuwabara

Dia18
Susumu Tanaka, Taichi Fujita

Dia19
Noboru Oyama, Shigeji Uekita

Dia20
Takino Ihara

Dia21
Shizue Ueda, Toyo Kimura

Dia22
Ritsu Yamada

Dia23
Natsue Murakami, Toshiko Ueda

Dia24
Naosaburo Murakami, Sizuko Tomita

Dia25
Toshio Chiba, Tyozo Matsumoto

Dia27
Fumio Haramoto, Hana Shiba, Hiroshi Ueda, Koichi Yoshida, Mitoki Nakamura, Takako Takumi

Dia28
Seiiti Yamada

Dia30
Shimo Kato, Tokuko Kawamata

Dia31
Hiroshi Matsuura

NOVEMBRO


Dia1
Kiyoshi Nitta

Dia3
Jorge Nomura

Dia4
Natsu Kojima, Tatsuno Matsuura, Yoshitaro Hosoya

Dia5
Hisao Hayakawa, Isaku Tanaka

Dia6
Kojiro Shimizu

Dia7
Osamu Matsutani

Dia8
Haru Tanaka

Dia9
Shige Shiraishi, Tadashi Amiki, Take Kato, Yoneji Nakamura

Dia10
Norio Eguchi, Sume Doi, Tetsuro Hasegawa

Dia11
Haru Yamamoto, Masano Adati, Teruko Kimura, Tsuyo Yoshida

Dia12
Koto Takahashi, Nobuharu otomo, Toshio Hirayama

Dia13
Kiyonosuke Kato

Dia14
Tishi Fukamizu, Tokitaro Ishida

Dia15
Toshiko Yamada, Yoko Miura

Dia17
Tsune Tsubamoto, Tsuyoshi Kurimoto

Dia18
Masayoshi Ishikawa, Sanemon Horita

Dia19
Yoshio Nozawa

Dia21
Kazuko Tatibana, Tadayoshi Hirata

Dia23
Eichi Kurimoto, Toru konno

Dia24
Joji Harayashiki

Dia25
Yui Yuda

Dia26
Hirokiti Miura, Tama Hioki

Dia27
Yoshio Yamazaki

Dia28
Hiroshi Nogi, Momoe Miyatake, Toku Nakamura, Tyoji Gunji

Dia29
Vitor Isao Miyashita

DEZEMBRO


Dia1
Kotaro Kimura, Shinjuro Kimura, Yuki Hayama

Dia3
Juntaro Nakamaura, Nobuko Shimizu, Seiji Kaneko, Tao Yamamoto

Dia4
Hatsu Murayama, Kenshiro Hatasa, Masanosuke Shibata, Tieru Murakami

Dia6
Irie Hosoya, Masao Yamazaki

Dia9
Kimiharu Horikawa, Yoshiko Morikawa, Yoshimi Matsuki

Dia10
Yuji Kuwajima

Dia11
Akemi Shimizu, Daien Shimizu, Ito Shigeoka, Masayuki Okazaki, Tensei Haritani

Dia13
Kansuke Yamaichi, Yaichi Kimura

Dia15
Kimiyo Nishijima, Midori Egashira, Nahoko Hatanaka

Dia16
Kokichi Katsura, Towa Shin

Dia17
Shigeyuki Kimura, Sumiko Hatanaka, Toshiharu Yasuda, Toshihiko Hatao

Dia18
Julio Yanai, Yoshimi Kato

Dia19
Hanako Takahashi, Katsuko Takahashi, Kimiko Yasuda, Kunio Maejima

Dia20
Kamekichi Miyazaki, masajiro Ogata, Mitiko Gunji, Timatsu Fukamizu

Dia21
Kyoko Kawamata, Seiji Yamauti, Tame Sonoda, Teruo Utsunomiya

Dia23
Mina Okamoto, Tieko Kato

Dia24
Ichi Nanbu, Sone Hoshino

Dia25
Mitsuru Uemura, Tama Makino

Dia26
Hideo Matsumura, kazuo Matsushita, Naomi Ishikawa, Nobuko Tsubamoto, Seko Yoshida

Dia28
Akio Nomura, Jiro Takagaki, Katsuaki Eguchi, Keiichi Kasai, Makie Kano, Takashi Hanashima, Teru Kawamata

Dia29
Yoji kato

Dia30
Harumi Umetsubo, Suzu Nakamura, yasukiti Motoyasu

Dia31
Soichi Ueda,
 /**/