O ofício Memoria dos Missionários de 2021

Lista dos nomes dos monges falecidos

Para a família enlutada e partes relacionadas
Se você tiver alguma informação sobre fotos e datas de falecimento, entre em contato conosco abaixo.
E-mail: honpanobrasil@gmail.com

21/01/1956
光内了専
Ryosen Konai
25/04/1956
藤田真妙
Shinmyo Fujita
22/12/1956
増谷法水
Hosui Masutani
18/06/1957
松川周昭
Shusho Matsukawa
04/08/1958
河野嘉猷
Kayu Kouno
16/04/1962
武田凡崇
Bonso Takeda
02/01/1963
棚田法源
Houguen Tanada
19/09/1966
兼安顕誠
Kenjyo Kaneyasu
22/09/1963
原中哲舟
Teshu Haranaka
Set/1963
吉原空慧
Kue Yoshihara
09/10/1963
林秀雄
Shuyu Hayashi
18/02/1964
堀川勝巳
Shoi Horikawa
02/07/1966
佐々木瑞巌
Zuiguen Sasaki
18/02/1967
尾坂哲勇
Tetsuyu Osaka
04/05/1968
上村誠法
Jyoho Uemura
04/05/1968
中司真水
Shinsui Nakatsuka
27/05/1969
宮原法善
Houzen Miyahara
12/12/1969
尾崎秀徳
Shutoku Ozaki
20/03/1971
新開渓雲
Keiun Shinkai
20/04/1971
前田法隆
Horyu Maeda
12/11/1971
村上幸叡
Koei Murakami
大中晃生
Kosho Onaka
19/04/1974
武島道宣
Dousen Takeshima
24/08/1973
岡山薫界
Kunkai Okayama
25/08/1973
山田正道
Shodo Yamada
03/10/1974
萬田常諦
Jyotai Manda
27/02/1974
孝野康隆
Koryu Takano
31/03/1974
佐々木順信
Jyunshin Sasaki
20/09/1975
赤峯弘因
Koin Akamine
09/06/1976
西節吾
Setsugo Nishi
11/09/1976
伊藤空真
Kushin Ito
17/03/1984
光内誓舟
Seishu Konai
14/04/1978
佐藤普行
Fugyou Sato
17/07/1981
野々村教善
Kyozen Nonomura
19/12/1983
樹山一信
Isshin Kiyama
19/01/1984
柴田哲心
Tesshin Shibata
06/09/1984
渡道聴
Docho Watari
12/08/1985
藤永清宣
Shosen Fujinaga
03/02/1986
立花哲雄
Tetsuyu Tachibana
02/04/1986
田淵一志
Isshi Tabuchi
26/02/1987
藤野教道
Kyodo Fuijno
30/03/1989
村中昭善
Shozen Muranaka
01/06/1989
尾崎秀憲
Shuken Ozaki
02/07/1989
桃井哲州
Tesshu Momoi
29/07/1989
清原妙純
Myojun Kiyohara
04/05/1968
上江州智英
Tiei Uesu
01/02/1992
児玉憲彰
Kensho Kodama
11/03/1992
和田善念
Zennen Wada
30/08/1992
岡田正信
Shoshin Okada
09/09/1992
山田道忍
Donin Yamada
--/--/1994
菱沼澄信
Tyoshin Hishinuma
富岡勝願
Shogan Tomioka
冨吉展信
Tenshin Tomiyoshi
29/10/1997
網野善洋
Zenyo Amino
04/05/1998
上教順
Kyojun Ue
30/05/1999
高橋晃円
Koen Takahashi
03/02/2001
清原秀言
Shugon Kiyohara
10/07/2001
原中勝円
Shoen Haranaka
07/12/2002
堀川貞華
Jyouka Horikawa
10/05/2003
森部唯信
Yuishin Moribe
08/07/2003
井上寿正
Jyusho Inoue
27/09/2003
三木幸信
Koshin Miki
06/10/2003
藤森浄水
Josui Fujimori
07/01/2004
日野海俊
Kaishun Hino
07/09/2004
林田海朗
Kairo Hayashida
14/09/2004
野村善証
Zensho Nomura
06/12/2004
太田正諦
Shotai Ota
09/04/2006
中林安城
Anjyo Nakabayashi
28/05/2007
孫田信良
Shinryo Magota
27/08/2007
前田正教
Shogyo Maeda
02/02/2008
池田正見
Shoken Ikeda
小笠原徹了
Tetysuryo Ogasawara
小永常園
Jyoen Konaga
栄森隆昌
Ryusho Eimori
15/06/2009
龍川徹鎧
Tetsugai Tatsukawa
18/03/2011
国沢香寿
Kojyu Kunisawa
19/10/2011
山上隆信
Ryushin Yamagami
10/11/2011
坂口明了
Myoryo Sakaguti
畠山英玄
Eiguen Hatakeyama
11/01/2014
梶原妙静
Myojyo Kajiwara
世良雅城
Gajyo Sera
要福地善安
Zenan Yofukuji
02/06/2015
林田常諦
Jyotai Hayashida
27/12/2016
石田廣海
Kokai Ishida
29/10/2017
佐々木信証
Shinsho Sasaki
16/04/2018
新開妙良
Myoryo Shinkai
29/07/2018
林見敬
Kenkyo Hayashi
13/08/2018
小島常寶
Jyoho Kojima
佐々木純然
Jyunnen Sasaki
16/06/2019
小牧秀信
Shushin Komaki
05/11/2019
松本幸誓
Kosei Matsumoto
03/02/2020
中山哲弥
Tetsuya Nakayama
04/06/2020
宇野亮文
Ryobun Uno
10/12/2020
中野超証
Tyosho Nakano
(com nome budista, sem pronomes)